toegang tennispark: over openen, sluiten en afhangen

Toegang tot banen en clubhuis;  reserveren van banen

Hoe kom je ons complex binnen en zeker zo belangrijk: hoe sluit je het complex af, als je weggaat?

Als je wilt gaan spelen, is het eerste wat je doet 'AFHANGEN' = een baan reserveren.

TOEGANG BANEN EN CLUBHUIS

Tegen betaling van een borg van € 25 ontvangt één lid per gezin van de ledenadministratie  een sleutel die toegang geeft tot de banen en het clubhuis. Regel dit met onze ledenadministrateur.
Met deze complex-sleutel kun je de entreepoort openen, de deur van het clubhuis en de achterpoort.

Je kunt de verwarming hoger zetten door op de groene knop te drukken,  links van de baringang. De verwarming blijft  op kamertemperatuur zolang een bewegingssensor waarneemt dat er mensen in de bar aanwezig zijn.
De schakelaar van de lichten op de buitenbanen zit in het halletje schuin tegenover het reserveringsbord.

Het lid dat als laatste het complex verlaat is verantwoordelijk voor het uit doen van alle lichten en het afsluiten van clubhuis en alle poorten.

LEDENPAS

Elk jaar wordt een nieuwe KNLTB ledenpas verstrekt, mits de contributie ontvangen is. De pasjes worden uitgereikt tijdens de Algemene Leden Vergadering en het Openingstoernooi, eind maart. Voor de KNLTB pas moet je pasfoto geupload zijn.

Winterleden krijgen een Gouwenes pasje op naam.

BAANGEBRUIK

Je reserveert een baan voor 45 minuten door afhangen van een geldig pasje op het reserveringsbord (afhangbord) in de hal. Afhangen moet altijd, ook al is er nog niemand op de baan. Je kunt alleen reserveren als je op het complex bent. Na 18.00 uur hebben seniorleden voorrang boven leden tot 12 jaar. Bestuur, de VCL en toernooicommissies kunnen banen voor specifieke doeleinden, zoals toernooien en competities, reserveren. Raadpleeg daarvoor het activiteitenoverzicht op deze website.

Baan 1 heeft de kortste vezelhoogte. Het bestuur vraagt daarom iedereen eerst op baan 2 of 3 te spelen om verdere ongelijke slijtage te vermijden zodat investeren in nieuwe buitenbanen uitgesteld kan worden.

In de winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart is baan 4 in de hal niet vrij bespeelbaar.

BAANREGLEMENT

Van alle leden wordt verwacht dat ze het baanreglement gelezen hebben en ter harte nemen. Hierin staan regels beschreven voor afhangen, baanreservering, competitie en toernooien, introductie, tennislessen en verantwoordelijkheden. Bij het afhangbord hangt een kopie en de volledige versie staat op deze website.