Tennis in de winter? Comfortabel in de hal!

Inschrijven externe halverhuur

Het tennispark van LTV Gouwenes te Everdingen beschikt, behalve over drie buitenbanen (kunstgras) ook over een tennishal met een kunstgrasbaan. Gedurende de wintermaanden is deze hal alleen beschikbaar voor Gouwenes-leden die daar tegen extra betaling gebruik van maken.

 Daar er nog een aantal blokuren beschikbaar zijn biedt LTV Gouwenes aan niet leden de mogelijkheid om gedurende de periode van 1 december 2023 tot en met 31 maart 2024 gebruik te maken van deze tennishal. Het betreft dan een vast uur per week. Meerdere uren per week is ook mogelijk als hier nog ruimte in het schema voor is. Vermeld a.u.b. in de opmerkingen of er een langere tijd gewenst is (bijvoorbeeld 1,5 of 2 uur achtereen) of dat er een extra los uur gewenst is. Geef in dat geval ook extra voorkeuren op voor het extra uur.

Voor de reeds vastgelegde halbezetting seizoen 2023 - 2024: Speel leuker - Onze Hal

 

De kosten per uur voor de periode zoals hierboven aangegeven bedragen € 262,00* + € 50,00 borg voor de sleutels. Dit is het bedrag voor het huren van de hal; ongeacht het aantal deelnemers.
*) Genoemd bedrag is gebaseerd op de kosten van een periode van 26 weken: € 400,00.

Aanvraag indienen via de volgende link: Inschrijven externe halverhuur.
Van de eerste contactpersoon dienen alle gegevens te worden ingevuld. Voor de verdere deelnemers volstaat naam, e-mail en KNLTB-bondsnummer.
Geef een eerste, tweede en derde voorkeurstijd aan, zodat bij meerdere aanvragen voor hetzelfde uur een alternatief kan worden geboden.
Wanneer dit om enige reden niet mogelijk is nemen wij contact op om te zoeken naar een andere mogelijkheid.
Na sluitingsdatum wordt de indeling gemaakt en ontvangt de eerste contactpersoon het voorstel voor de reservering.
Na ontvangen akkoord wordt volgens eenmalige automatische incasso het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeschreven.
Telefonisch informatie opvragen kan bij Pieter Laurman, 0347-351877.