Berichten van het bestuur, december 2017

Hieronder berichten van het bestuur over

  • Ontwikkelingen in de vorming van een nieuw bestuurssamenstelling
  • Vernieuwingen aan ons tennispark: nieuwe buitenbanen en LED verlichting
  • voortgang Grote Clubactie
  • Nieuwjaarsreceptie

Samenstelling nieuw bestuur
Op 30 november 2017 heeft er overleg plaats tussen het zittend bestuur en Myrna Ouderkerk, die kandidaat voorzitter is voor het voor het nieuwe bestuur. In de komende vergaderingen van het bestuur zullen andere kandidaat-bestuursleden komen kennismaken met als doel de transitie naar het nieuwe bestuur in maart 2018 soepel te doen verlopen.

De Grote Clubactie
Op dit moment zijn er 61 loten verkocht. Getracht wordt om het restant van de loten (thans nog 39 stuks) dezer dagen te verkopen. De loten zijn verkrijgbaar bij Willem Bruls, Anton Mandjes en Luc Benistant. De trekking is 13 december 2017.

Nieuwe buitenbanen
Besloten is om de buitenbanen in 2018 te gaan vervangen. Wij gaan nu het offertestadium in en zullen daarover later berichten. Gekeken zal worden naar eventuele subsidiemogelijkheden. Waarschijnlijk gaan de nieuwe buitenbanen in juni 2018 worden aangelegd. Verwacht wordt dat dit in een week te realiseren is.

Nieuwe LED-buitenverlichting
LED-verlichting is aanmerkelijk zuiniger dan de bestaande verlichting en is door het lagere verbruik ook duurzamer en milieuvriendelijker. Ook hier zijn we in het offertestadium. Er zal binnenkort een bezoek worden gebracht aan een tennisvereniging die van gelijke grootte is die de LED-verlichting heeft geplaatst. Hier is een subsidiemogelijkheid van circa 30% die we gaan trachten te benutten.

Feestdagen en Nieuwjaarreceptie
Het bestuur wenst alle leden, sponsoren, familie en bekenden hele fijne feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar!
Iedereen is van harte welkom in het clubhuis op de Nieuwjaarsreceptie van zondag 7 januari 2018 vanaf 16 uur.

Reacties en aanvullingen graag naar LucBenistant1950@Gmail.com.

Nieuws Overzicht