GouweNestor 2022

Onder ideale weersomstandigheden is van 29 augustus tot en met 2 september 2022 het traditionele GouweNestor 55+ toernooi gehouden.
Door een iets lagere inschrijving is er gespeeld in de categorieën DD8, GD8 en HD8.

Uiteindelijk zijn de prijzen verdeeld en waren de winnaars:
DD: Lia Lekkerkerker en Bianca Stroomer
GD8: Marjan Versluijs en Hans de Waal
HD8: Willem Fronczek en René van de Weijer

Op de laatste dag zijn twee finales gespeeld en werd er traditioneel afgesloten met een buffet. Het was de eerste keer dat dit buffet is verzorgd door onze trouwe leden Wilma van Loon, Siny Baars en Ria Delpeut. Ria overleed enkele dagen later plotseling. Op de foto’s is duidelijk te zien dat er gretig gebruik van werd gemaakt.
Noteer maar vast in de agenda dat het volgende toernooi onder voorbehoud wordt gehouden van 28 augustus tot en met 1 september 2023

 Met dank aan Cees van Eijk voor het gebruik van zijn party tent.

 

 

.

 

Nieuws Overzicht