Corona maatregelen

 We mogen weer tennissen!  Zelfs dubbelen!  Ons bestuur informeert jullie over de actuele veiligheidsinstructies

Maatregelen vanaf  23 mei  (Fase 2B)

Myrna Ouderkerk en Marjan Versluijs zijn als corona-verantwoordelijken aangesteld vanuit het bestuur. Voor de jeugd ziet Mohamed Gouzzaf toe op de naleving van de regels.

De corona maatregelen worden mondjesmaat versoepeld. Voor nu geldt nog steeds dat het clubhuis, de hal en het terras gesloten zijn.

Op het park zijn posters opgehangen met de regels waar iedereen zich aan moet houden.
Na het hek is de looprichting aangegeven om te voorkomen dat de aankomenden en vertrekkenden te dicht bij elkaar in de buurt komen.
Op het park zijn op diverse plekken pompjes met desinfecterende gel opgehangen. 

Doelgroep

Trainen

Vrijspelen

Jeugd t/m 12 jaar

Trainer aanwezig; geen maximale groepsgrootte

Toezichthouder aanwezig. Geen maximaal aantal spelers per baan. Geen 1,5 m afstand

Jeugd vanaf 13 jaar t/m 18 jaar

Trainer aanwezig. Nemen 1,5 m in acht. Maximaal 4 spelers per baan

Toezichthouder aanwezig. Nemen 1,5 m in acht. Maximaal 4 spelers per baan

Volwassenen vanaf 19 jaar

Trainer aanwezig. Nemen 1,5 m in acht. Maximaal 4 spelers per baan

Zonder toezichthouder. Nemen 1,5 m in acht. Maximaal 4 spelers per baan

Minibaan onder 12 jaar

 

Toezichthouder aanwezig. Meerdere spelers tegelijkertijd.

Minibaan vanaf 13 jaar

 

Toezichthouder aanwezig. Maximaal 2 personen

Er kan alleen vrij worden getennist als er een baan is gereserveerd via het digitale afhangbord. Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.

Altijd afhangen vanuit huis (zie handleiding in de bijlage). 

  • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
  • Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen zonder toezichthouder.
  • Er mag alleen buiten gespeeld worden.
  • Wissel van baanhelft met de klok mee draaiend. Dit geldt ook voor het betreden van de banen. Ga na het hekje rechtsaf en verlaat de banen via de andere kant.
  • Ga niet met elkaar op een bank zitten.
  • Kom maximaal 5 minuten voor tijd aan en ga meteen naar huis als je uitgespeeld bent.
  • Houdt ten allen tijde 1,5 m afstand van elkaar
  • De lessen worden altijd van tevoren ingepland.
  • 4 senioren per baan alleen tijdens de tennisles.

Al deze regels zijn uitgebreid beschreven in het ‘Protocol COVID-19 fase 2’, zoals met de gemeente Vijfheerenlanden overeengekomen. Het is op te vragen bij de secretaris Marjan Versluijs (secretariaat@ltvgouwenes.nl)

 

 

Als er wordt overgegaan naar FASE 3, waarin weer meer maatregelen versoepeld worden, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte, ook in het geval de maatregelen weer strenger worden. Voor nu wensen we jullie weer veel tennis plezier, binnen de mogelijkheden die er nu zijn!

Hartelijke groet,
Myrna, Marjan, Tineke, Anton, Bart en Wim.

 

Lees hier meer over de Overwegingen van de KNLTB

 

Downloads:

Nieuws Overzicht