Beschermen van jouw gegevens: de wet AVG

Per 25 mei 2018 is LTV Gouwenes verplicht om aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens te voldoen. 
Hier lees je wat LTV Gouwenes doet om aan de AVG te voldoen.

Welke gegevens registreren we?

Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Pasfoto

Adresgegevens:
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land

Bankgegevens:
IBAN
Tenaamstelling

Lidmaatschap:
Soort lidmaatschap
Startdatum
Einddatum
Datum laatste wijziging van lidmaatschap

Contactgegevens:
E-mailadres
Telefoonnummer

Spelersprofiel:
Bondsnummer
Speelsterkte/rating enkel
Speelsterkte/rating dubbel

Functies:
Functies binnen de club en de KNLTB
Sleutel beheer
Vrijwilligersverklaring

BHV:
In bezit van BHV-diploma

Hoe lang registreren we de gegevens?
Zo lang je lid bent, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Nadat je je lidmaatschap hebt beëindigd, worden de NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden gewist uit het systeem. Voor gegevens die belangrijk zijn voor de historie van de vereniging bestaat geen bewaartermijn.

Met wie delen we deze gegevens?
Er worden gegevens uitgewisseld van ons ledensysteem naar de KNLTB. De ledenadministratie van LTV Gouwenes is onderdeel van onze website, die wordt gemaakt en onderhouden door AllUnited, een onafhankelijk bedrijf. Zij koppelen met de KNLTB de bovenstaande gegevens. Met AllUnited geldt een "verwerkersovereenkomst", evenals met de KNLTB. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden.

Mailings en e-mails verstuurd door LTV Gouwenes
Mailings worden gegenereerd vanuit onze website. Daarvoor registreren wij je email adres en naam zodra je lid bent geworden. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van LTV Gouwenes. Als je e-mailadres niet klopt, krijg je dit soort berichten niet.

Wij versturen maandelijks het LTV Gouwenes Bulletin met nieuws, komende activiteiten, etc. Verder kun je e-mails vanuit het bestuur en ledenadministratie verwachten, die officiële berichtgeving over de club bevatten. Vanuit commissies van LTV Gouwenes worden e-mails verzonden over specifieke activiteiten. Alle vrijwilligers, die te maken hebben met persoonsgegevens wordt gevraagd een vrijwilligersverklaring te tekenen, waarmee zij toezeggen vertrouwelijk om te gaan met die persoonsgegevens.

Je kunt je uitschrijven van het LTV Gouwenes Bulletin via de link onderaan de mailing. Als je jezelf uitschrijft, krijg je nog wel de officiële e-mails van LTV Gouwenes.


Foto's/Filmpjes van leden
We plaatsen op onze website en op Facebook geen foto’s of filmpjes van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Voor volwassenen geldt dit niet. In het kader van de publiciteit kunnen er foto’s of filmpjes op onze website, in pr-materiaalen op sociale kanalen geplaatst worden. Mocht je een foto of filmpje van de website of van een sociaal kanaal gewist willen hebben, neem dan contact op met redactie@ltvgouwenes.nl
Voor het gebruik van foto's in foldermateriaal wordt vooraf overleg gevoerd met geportretteerden.

Vragen of klachten
Met vragen of klachten over zaken die met de AVG / privacywetgeving te maken hebben, kun je terecht bij de secretaris van LTV Gouwenes: secretariaat@ltvgouwenes.nl

Naslag over de AVG-richtlijnen
Op de site:https://sport.nl/media/21900/questions-and-answers-avg-sportverenigingen-april-2018_v2.pdf staan de richtlijnen die wij als
LTV Gouwenes volgen.

Lid worden Overzicht