alles over lidmaatschap

Hier tref je alle informatie aan die nodig is om lid te worden.

Aanmelden? Klik hier...

 

Verder vind je de volgende onderwerpen:

  • Hoe je je kan aanmelden
  • inloggen op de website
  • toegankelijkheid vereniging (sleutelborg)
  • wijzigen persoonlijke gegevens
  • wijzigen lidmaatschapsvorm
  • hoe je niet leden kunt introduceren (kennis laten maken met ons park en vereniging)
  • Hoe je donateur kunt worden

 

Lidmaatschapsvormen

Bij LTV Gouwenes zijn voor zowel senioren als junioren (3 t/m 17 jaar in het betreffende kalenderjaar) verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk: hele jaar, halfjaar of winterlid.

Contributie  
Senior € 110
Senior na 1 juli (½ jaar) € 60
Junior € 55
 Junior na 1 juli (½ jaar) € 34
Winterlid 1 oktober  - 31 maart € 65

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Aanmelden? Klik hier...

Je kunt van de ledenadministrateur een sleutel krijgen (€ 25 borg) om op het complex te komen.
We hebben graag dat je een representatieve pasfoto upload voor op de KNLTB ledenpas en onze website.

Heb je vragen? Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Bram Lissenberg van onze ledenadminstratie: leden@ltvgouwenes.nl
Wijzigen lidgegevens of lidmaatschapsvorm

Wijzigen in gegevens, met name adres, telefoonnummers en/of e-mailadres moet je zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dat doe je door ze zelf te wijzigen via onze website. Ga - ingelogd- naar WORDT LID  - WIJZIG LIDGEGEVENS  en pas je gegevens daar aan.  Je kunt daar ook melden als je je tijdelijk lidmaatschap om wil zetten in een jaarlidmaatschap.

De gewijzigde gegevens worden met de KNLTB uitgewisseld, zodat je daar verder niets voor hoef te doen. 

Inloggen op de website
Alle informatie over LTV Gouwenes staat op deze website. De website heeft een open en een 'besloten' gedeelte.  Op het besloten deel staat informatie over leden.
Daarvoor moet je inloggen met het email adres wat bij LTV Gouwenes hebt opgegeven (gebruikersnaam)  en een wachtwoord. Bij de eerste keer inloggen kun je een voorlopig wachtwoord opvragen en later aanpassen.
Je moet ook ingelogd zijn als je je eigen gegevens wilt inzien of wijzigen of om je in te schrijven voor bepaalde activiteiten of om de ledenlijst te raadplegen.
Ingelogd kun je ook je eigen tennisgeschiedenis bekijken door de koppeling met 'mijn knltb' en 'toernooi.nl'

Gezinsleden die samen één e-mail adres gebruiken kunnen ieder een eigen 'account / inlog' aanmaken.  Neem contact op met redactie@ltvgouwenes.nl
Zij geven de gegevens waarmee je dat kan regelen.

Sleutelborg

Ons complex is niet altijd open. Het is dus raadzaam om over een sleutel van complex te beschikken.  Met die sleutel kun je je toegang verschaffen via het hek en de voordeur van het clubgebouw. De complexsleutel wordt verstrekt door onze ledenadministrateur. Je betaalt daarvoor een borg van € 25, die je terug kan krijgen zodra je de sleutel weer inlevert. Neem contact op met de ledenadministratie om te overleggen waar/ wanneer je de sleutel kunt ophalen. leden@ltvgouwenes.nl 

Opzeggen lidmaatschap

In het huishoudelijk reglement is bepaald dat opzegging schriftelijk moet gebeuren bij de ledenadministratie: leden@ltvgouwenes.nl
en wel uiterlijk vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Opzegging heeft plaatsgevonden als deze door LTV Gouwenes schriftelijk is bevestigd, binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke opzegging. Zonder de bevestiging van LTV Gouwenes moet je je contributie voor het volgende jaar betalen.

Introduceren

Wat is leuker dan leden die niet leden uitnodigen om te tennissen! Een gast mag maximaal 3 keer als introducé op ons complex spelen.
Wel betaal jij of je gast een introductietarief.  Dat bedraagt per dag voor senioren € 7 , voor junioren € 3.
Formulieren  en 'introductiepasjes liggen bij het afhangbord in ons clubhuis.

In de winter kan een lid in de hal een introducé meenemen.  Tarief € 17 of  €16 (daluren) per uur. zie SPEEL LEUKER - HALHUUR

Donateur

Wil je opzeggen omdat je nooit meer speelt, maar je wilt onze vereniging blijven steunen?
Of: Je tennist niet maar draagt LTV Gouwenes een goed hart toe?

Overweeg dan om donateur te worden!

Voor € 40  (geen inschrijfkosten) ben je donateur.  Je ontvangt het jaarboekje en je krijgt, als je dat wilt,  Gouwenesbulletins ge-emaild. Zo blijf je op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen LTV Gouwenes!
Een e-mail aan leden@ltvgouwenes.nl  volstaat.

Lid worden Overzicht