Historie

LTV Gouwenes werd op 22 november 1978 in het dorpshuis ‘De Biezen’ te Hagestein opgericht, toen nog onder de naam LTV Everstein. Het was de bedoeling dat de tennisvereniging opgebouwd zou worden als onderdeel van recreatievereniging De Put te Hagestein.

Twee jaar later, in 1980, begonnen de ‘echte’ werkzaamheden aan de vereniging op het huidige terrein. Het houten clubgebouw was aangeschaft en in het voorjaar van 1981 werd opgebouwd door onze bouwcommissie. Tegelijkertijd werden, door een professioneel bedrijf, de eerste twee Mateco buitenbanen aangelegd.

Bij oprichting van de vereniging hadden we 171  leden. In maart 1982 werd besloten de naam te wijzigen in LTV Gouwenes en in april van datzelfde jaar werd het clubhuis officieel in gebruik genomen. Begin 1983 werd begonnen met de aanleg van baan 3 en 4 die nog datzelfde jaar in gebruik genomen werden.

In de Algemene Leden Vergadering van 1985 werd besloten om baan 4 te overkappen. In 1987 werd besloten de hal en het clubhuis met elkaar te verbinden. Dit werd in 1988 gerealiseerd. Als ondergrond voor deze tennishal werd gekozen voor kunstgras, dat over het Mateco heen gelegd werd. Dit beviel zo goed dat in 1992 besloten werd om ook de drie buitenbanen te laten voorzien van kunstgras. In 1996 werd de vereniging volledig geprivatiseerd. Tennisvereniging LTV Gouwenes, zoals we het nu kennen, was toen een feit.

Over de club Overzicht